Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovni teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilu stroškov Občinskega sveta Občine Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva