Pravilnik o višini in metodologiji določanja dela osebnega dohodka in drugih prejemkov, ki pripadajo nepoklicnim funkcionarjem v Občini Bohinj

Predpisi, na katere predpis vpliva