Življenje v Alpah

Predlog krši 4. točko pogojev participativnega proračuna, zato je bil s strani komisije zavrnjen z obrazložitvijo: "Predlogi, ki bi predlagatelju posledično pomenile finančno korist bodo izločeni"
Glasovanje za izbor najboljših predlogov projektov.
Glasovanje je zaključeno!
PREDLOG PROJEKTA

Območje izvedbe

Kratek opis predloga

Podrobnejši opis

FINANČNO OVREDNOTENJE

Približno finančno ovrednotenje vseh stroškov

PREDLAGATELJ-ICA

Ime in priimek

Imena in priimki sopredlagateljev/ic