Ureditev avtobusnega postajališča v Studorju

359.419,56 €
Direkcija RS za infrastrukturo
V teku