Ribja kulturna dediščina

1037
192.874,05 EUR
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo
140.400,51 EUR
V teku
Povezava
oktober 2019
november 2020