Poročilo o opravljenem nadzoru - pregled poslovanja javnega zavoda Turizem Bohinj za leto 2018