Poročilo o opravljenem nadzoru - pregled prodaje zemljišč v letih 2018 in 2019