Poročilo o opravljenem nazdoru - pridobivanje sredstev na podlagi 23. člena Zakona o financiranju občin v obdobju 2015-2018