Peskanje in ureditev javne razsvetljave na betonskem mostu v Stari Fužini (Levov most)

Izglasovan
Glasovanje za izbor najboljših predlogov projektov.
Glasovanje je zaključeno!
PREDLOG PROJEKTA

Območje izvedbe

Kratek opis predloga

Podrobnejši opis

FINANČNO OVREDNOTENJE

Približno finančno ovrednotenje vseh stroškov

PREDLAGATELJ-ICA

Ime in priimek