Otroci predlagajo

Kljub zelo konkretnim predlogom zaradi številčnosti v povezavi z razpoložljivimi sredstvi ter že predvidenimi ukrepi na drugih področjih proračuna, predlog ni uvrščen v nadaljnjo obravnavo participativnega proračuna. O vsebini predloga bodo obveščeni referenti na občinski upravi, ki bodo iz svojega področja pregledali, katere od predlogov iz otroškega parlamenta je mogoče v prihodnje izvesti.
Glasovanje za izbor najboljših predlogov projektov.
Glasovanje je zaključeno!
PREDLOG PROJEKTA

Območje izvedbe

Kratek opis predloga

Podrobnejši opis

FINANČNO OVREDNOTENJE

Približno finančno ovrednotenje vseh stroškov

PREDLAGATELJ-ICA

Ime in priimek

Imena in priimki sopredlagateljev/ic