Obvestilo glede pričetka priprave četrtih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta občine Bohinj in poziv k posredovanju razvojnih potreb in pobud

9. 5. 2024 332