Občinski podrobni prostorski načrt za EUP UK-3 - Hotel in Vila Zlatorog

2. 3. 2020 1872