Izgradnja vodovodnega omrežja na Pokrovcu

Prejeti 3 predlogi z enako vsebino od 3 različnih predlagateljev. Komisija je vse tri predloge združila in celostno obravnavala. Vsi 3 združeni predlogi, so bili zavrnjeni, ker ocena projekta presega 15.000 EUR, poleg participativnega proračuna predvideva financiranje tudi iz drugih občinskih virov, ki niso zagotovljeni in jih ni mogoče pogojevati s projektom v okviru participativnega proračuna.
Glasovanje za izbor najboljših predlogov projektov.
Glasovanje je zaključeno!
PREDLOG PROJEKTA

Območje izvedbe

Kratek opis predloga

Podrobnejši opis

FINANČNO OVREDNOTENJE

Približno finančno ovrednotenje vseh stroškov

PREDLAGATELJ-ICA

Ime in priimek