Javna obravnava in zbiranje pripomb - Delni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh za občino Bohinj

19. 4. 2021 119
19.04.2021
Javna naznanila in razgrnitve
21.05.2021 do 23:59
Pripombe na javno objavo