Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bohinj

9. 2. 2021 535
09.02.2021
Javni razpisi in javni natečaji
30.11.2021 do 23:59
6.600,00 €
007-0012/2020/2
09.02.2021
obcina@bohinj.si
5770100