Odpoved najema grobnega prostora

Organizacijska enota

Opis postopka

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov