Sporočanje spremembe števila članov v gospodinjstvu

Oddaj vlogo

Da

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije