Prijava uporabe zvočnih naprav na prireditvi za katero ni potrebno pridobiti dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom

Opis postopka