Vloga za izdajo dovoljenja za obratovanje gostinskega obrata / kmetije v podaljšanem obratovalnem času

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije