Vloga za pridobitev sklenitev služnostne pogodbe na zemljišču v lasti Občine Bohinj

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Priloge

Pristojni, dodatne informacije