Javni poziv za sklenitev pogodbe o sodelovanju pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči na območju občine Bohinj

15. 10. 2020 911
15.10.2020
Objave in pozivi
02.03.2021 do 00:00
843-0001/2018/14
15.10.2020
Silvo Režek
silvo.rezek@obcina.bohinj.si
04 577 01 18