Oskrba s pitno vodo - Vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu Bohinjska Bistrica - dobava pitne vode na območju Bitenj, Lepenc in Loga

01.06.2020 106