Javna objava poročila o prejetih pripombah na javno razgrnjen predlog modelov vrednotenja nepremičnin in stališčih organa vrednotenja do prejetih pripomb

07.02.2020 275