Obnova mostu čez Savo Bohinjko na Ribčevem Lazu

09.10.2019 240