Javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje javne zdravstvene službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na področju pediatrične dejavnosti za izvajanje otroškega in šolskega dispanzerja na območju občine Bohinj

21.06.2019 277
21.06.2019
Javni razpisi in javni natečaji
12.07.2019 do 08:30
21.06.2019
JN004353/2019-U01
Povezava
172-1/2019
21.06.2019
Blaž Repinc
blaz.repinc@obcina.bohinj.si
04 577 01 24