Možnosti zatiranja poljskega majskega hrošča (Melolontha melolontha L.) na območju občine Bohinj

12.04.2019 264