Ureditev pomožnega objekta v javni rabi (info točke, nadstrešnice in postajališča) v vasi Gorjuše