Javni poziv za dodelitev proračunskih sredstev za namen pokroviteljstva v občini Bohinj

06.03.2020 387
06.03.2020
Objave in pozivi
30.11.2020 ob 00:00
6.675,00 €
obcina@bohinj.si
04 577 01 00